Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200907

​Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 7 września zmarł
Profesor Julian Maślanka (1930–2020)

Data: 07.09.2020
​Z głębokim żalem zawiadamiamy, <br/>że 7 września  zmarł <br/> Profesor Julian Maślanka (1930–2020)

Emerytowany profesor zwyczajny, niezwykle zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, prodziekan Wydziału Filologicznego w l. 1972–1975. Kilka lat wykładał na Université de Nancy II. Erudyta, wybitny znawca literatury i kultury epok oświecenia i romantyzmu, badacz związków folkloru i literatury, roli dziejów bajecznych w polskim piśmiennictwie, historii Słowiańszczyzny, znakomity specjalista w zakresie zagadnień edytorskich. Był autorem ponad 300 publikacji naukowych w Polsce i za granicą. Wniósł znaczący wkład w przygotowanie edycji krytycznych m.in. dzieł Adama Mickiewicza i Cypriana Norwida. Pełnił funkcje redaktora ważnych czasopism naukowych oraz tomów o charakterze słownikowo-encyklopedycznym. Był dyrektorem Wydziału I Polskiej Akademii Umiejętności. Ceniony dydaktyk, wychowawca kadry naukowej i wielu roczników studentów polonistyki. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 13.00  
w Kaplicy Cmentarnej na Salwatorze w dniu 14 września  
2020 r. (poniedziałek).