Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KOMUNIKAT DZIEKANA

KOMUNIKAT DZIEKANA

Szanowni Państwo, 

w związku z pojawiającymi się pytaniami, co zrobić w przypadku podejrzenia zakażeniem lub zakażenia koronawirusem, proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 1. W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na zakażenie prosimy Państwa pracowników i studentów o rezygnację z uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych, wykonanie testów i do czasu uzyskania wyniku – pozostawanie w izolacji domowej.
 2. Informacja o podejrzeniu zakażenia u studenta powinna zostać przekazana prowadzącym zajęcia stacjonarne i jest podstawą do usprawiedliwienia nieobecności oraz udostępnienia materiałów umożliwiających samodzielne zapoznanie się z treścią zajęć.
 3. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem pracownik lub student zostaje objęty opieką ze strony SANEPID i zostaje wdrożona standardowa procedura;
  • prosimy o bezwzględny kontakt z Dziekanatem Wydziału Polonistyki i zgłoszenie tego faktu oraz informację, w jakich zajęciach stacjonarnych chory brał udział w ciągu pięciu dni poprzedzających uzyskanie pozytywnego wyniku testu na obecność COVID-19.
  • Dziekanat Wydziału Polonistyki dokonuje zgłoszenia informacji o zakażeniu na adres covid19@uj.edu.pl oraz informuje kierownika kierunku o zaistniałej sytuacji.
  • Osoby, w które brały udział w tych samych zajęciach stacjonarnych, zostaną skierowane przez władze Wydziału Polonistyki na 10-dniową izolację domową. Czas izolacji liczony jest od dnia kontaktu z osobą zakażoną.  
  • W miarę możliwości nauczyciele akademiccy oraz uczestnicy zajęć objęci izolacją domową organizują zdalne formy nauczania.
  • O zmianie formy odbywania zajęć ze stacjonarnej na zdalną należy poinformować kierownika jednostki (prodziekana ds. dydaktycznych).
  • Osoby, które nie uczęszczały na wspólne zajęcia z osobą zakażoną, ale miały z nią dłuższy kontakt bez zachowania zasad dystansu i bez maseczki, powinny poddać się samoizolacji. W sprawie ich uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych stosuje się zasady zgodnie z punktem 2.
 4. Dodatkowe informacje o procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim w związku z zagrożeniem koronawirusem znajdują się w Komunikacie nr 27 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 5 października 2020 roku i procedur tych należy bezwzględnie przestrzegać.

 

Łączę wyrazy szacunku,
dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ
Dziekan Wydziału Polonistyki UJ