Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Łukasz Kraj z Wydziału Polonistyki laureatem programu Diamentowy Grant.

Łukasz  Kraj z Wydziału Polonistyki laureatem programu Diamentowy Grant.

Z przyjemnością informujemy, że pan Łukasz Kraj, student  II roku studiów II stopnia polonistyki antropologiczno-kulturowej (w ramach MISCH) uzyskał Diamentowy Grant. Temat grantu, który będzie realizowany na Wydziale Polonistyki, brzmi: Wykorzenione i zakorzenione w polskiej poezji XX-XXI wieku. Projekt krytyki fitograficznej.  

Zwycięski projekt został wyłoniony w 9 edycji konkursu w ramach programu Diamentowy Grant uzyskując dofinansowanie w wysokości 177 274,00 zł. 

Opiekunem naukowym jest prof. dr hab. Anna Łebkowska.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Diamentowy Grant to jeden z najbardziej prestiżowych programów MNiSW dla młodych badaczy. Stanowi wsparcie dla wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, którzy prowadzą pod kierunkiem opiekuna, promotora lub promotora pomocniczego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania. Daje im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej, w tym podjęcia studiów doktoranckich bez posiadania tytułu magistra.

W 2020 roku Diamentowe Granty otrzymało 16 studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.