Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybory 2024

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

grudzień 2021

20211223
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Odszedł od nas prof. dr hab. Janusz Strutyński

Data: 23.12.2021
Odszedł od nas prof. dr hab. Janusz Strutyński

Z głębokim smutkiem informujemy, że 23 grudnia 2021 roku odszedł od nas prof. dr hab. Janusz Strutyński (ur. w 1932 r.), wybitny językoznawca i nauczyciel akademicki, znawca zagadnień onomastyki, słowotwórstwa, dawnej polszczyzny i metodyki nauki o języku, autor cenionych rozpraw naukowych oraz wielokrotnie wznawianych podręczników akademickich i szkolnych, wychowawca wielu pokoleń studenckiej młodzieży. Rodowity lwowianin, absolwent slawistyki na Uniwersytecie Lwowskim, krakowianin z narzuconego bolesnymi wyrokami historii wyboru, kończąc w 1961 roku studia polonistyczne, całe swoje zawodowe i naukowe życie związał z Uniwersytetem Jagiellońskim ― Instytutem Filologii Polskiej, Wydziałem Polonistyki i Zakładem (dziś Katedrą) Współczesnego Języka Polskiego. Akademickie szlify zdobywał u boku uczonych tej miary co W. Taszycki, E. Ostrowska, S. Jodłowski, J. Kuryłowicz, T. Milewski, A. Heinz. Jego naukową pozycję ugruntowała znakomita rozprawa doktorska pt. „Polskie nazwy ptaków krajowych”. Naukową samodzielność w 1980 r. przyniosła Profesorowi rozprawa habilitacyjna pt. „Modele strukturalne przymiotników motywowanych przez nazwy miejscowe w języku polskim”. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1997 roku, dokładając do swego bogatego naukowego dorobku książkę Urbozoonimia polska. Bardzo ważne miejsce zajmuje w nim przygotowana pod Jego kierunkiem wielotomowa Bibliografia dialektologii polskiej. Pamięci o Nim jako uczonym i Jego pasjach strzec będą także cieszące się od lat uznaniem, wielokrotnie wznawiane podręczniki akademickie i szkolne, m.in. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, Elementy gramatyki historycznej języka polskiego, Gramatyka polska, Język polski. Gramatyka i ortografia (podr. dla kl. VIII SP).
Profesor Janusz Strutyński przyczynił się walnie do powstania (od 1992 r.) ośrodka akademickiego w Krośnie, m.in. był pierwszym rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie (dziś Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie). W uznaniu tych zasług, na wniosek Senatu tej młodej uczelni, został odznaczony w 2001 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W Zmarłym Wydział Polonistyki UJ traci jednego z najwybitniejszych dydaktyków nauki o języku, obdarzonego wielkim talentem pedagogicznym. Żegnamy Wyjątkowego Człowieka i Nauczyciela, który w naszych sercach wyrył Sobie najważniejszy i najtrwalszy pomnik chwały ― dłutem dobroci, szlachetności, prawości i szacunku dla drugiego.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Świętą we wtorek
4 stycznia 2022 roku o godz. 13.00 w kaplicy
na cmentarzu Salwatorskim.