Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w projekcie badawczym NCN OPUS

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w projekcie badawczym NCN OPUS Wydział Polonistyki UJ ogłasza konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w projekcie badawczym NCN OPUS 20 Stulecie przekładu. Tłumacze i ich twórczość w literaturze polskiej po 1918 roku (kierownik projektu: dr hab. Magda Heydel, prof. UJ). Zadaniem stypendysty będzie udział w realizacji projektu, w szczególności: - prowadzenie samodzielnych kwerend bibliotecznych i archiwalnych i innych badań bio bibliograficznych w zakresie historii przekładów i tłumaczy - udział w zebraniach zespołu badawczego - opracowywanie raportów z realizacji zadań badawczych - prezentacja wyników badań na konferencjach - realizacja innych zadań badawczych i organizacyjnych zlecanych przez kierowniczkę projektu i wykonawczynię Wymagania dla kandydatów: - ukończone studia II stopnia w zakresie przekładoznawstwa lub dyscypliny pokrewnej - zainteresowanie historią przekładu potwierdzone tematyką prowadzonych badań doktorskich i/lub publikacjami - znajomość języka obcego innego niż angielski Mile widziane również: - doświadczenie zawodowe w zakresie archiwistyki, zarządzania dokumentacją i/lub informacji naukowej - doświadczenie w realizacji projektów badawczych w zakresie przekładoznawstwa - doświadczenie w zakresie wystąpień na międzynarodowych konferencjach naukowych - biegła znajomość języka angielskiego Warunki zatrudnienia: - wynagrodzenie brutto 2500 miesięcznie (umowa stypendialna) przez okres 18 miesięcy - przewidywany początek zatrudnienia: 1.03.2022 - nieregulowany czas pracy w wymiarze porównywalnym do ok. ½ etatu (system zadaniowy) Zgłoszenia (list motywacyjny oraz CV potwierdzające spełnienie w/w wymagań) prosimy przesyłać na adres zofia.ziemann@uj.edu.pl do dn. 23.01.2022. Przed zawarciem umowy stypendialnej doktorant zostanie poproszony o okazanie dokumentów potwierdzających informacje zawarte w CV (oryginał/odpis świadectwa ukończenia studiów, etc.). Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.01.2022 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie https://przekladoznawstwo.polonistyka.uj.edu.pl/-aktualnosci