Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220120

Komunikat Dziekana Wydziału Polonistyki UJ

Data: 20.01.2022
Komunikat Dziekana Wydziału Polonistyki UJ

Szanowni Państwo,
w związku z dynamicznym rozwojem sytuacji pandemicznej podejmuję decyzję o czasowej zmianie trybu zajęć dydaktycznych na Wydziale Polonistyki na tryb zdalny.
Wszystkie zajęcia dydaktyczne w tygodniu 24-28 stycznia na Wydziale Polonistyki odbywają się w trybie zdalnym. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli przeprowadzenie zajęć stacjonarnych jest niezbędne, proszę o konsultacje z osobami uczestniczącymi w kursach i zgłoszenie takiego przypadku prodziekan ds. dydaktycznych.
W ślad za tą decyzją rekomenduję przeprowadzenie planowanych egzaminów i zaliczeń w sesji zimowej roku akademickiego 2021/2022 w trybie zdalnym, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich pozostałych paramentów opisanych w Sylabusie (forma, metody weryfikacji efektów uczenia się). Na przykład, jeśli planowany był egzamin pisemny w formie rozprawki na 2 tematy, który miał odbyć się stacjonarnie; egzamin nadal musi mieć formę pisemnej rozprawki na 2 tematy, ale odbędzie się na platformie Teams, Pegaz lub przy użyciu poczty uniwersyteckiej. Organizowane przez Państwa egzaminy zdalne muszą przestrzegać zasad określonych w Zarządzeniu nr 131 Rektora UJ.
Jeśli specyfika zajęć wymaga zorganizowania zaliczenia/egzaminu w trybie stacjonarnym, należy to uzgodnić ze studiującymi i zgłosić do prodziekan ds. dydaktycznych oraz zadbać o bezpieczeństwo (rezerwację dużych sal, zachowanie dystansu, wyznaczanie konkretnych godzin podczas egzaminów ustnych).


Łączę  wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia
Dziekan Wydziału Polonistyki