Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220128

Komunikat Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data: 28.01.2022
Komunikat Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Organizacja zajęć w semestrze letnim roku 2021/2022 na Wydziale Polonistyki odbywa się zgodnie z poniższym Komunikatem Dziekana.

W związku ze zwiększającą się liczbą zachorowań na Covid-19 zajęcia dydaktyczne na Wydziale Polonistyki w pierwszych dwóch tygodniach semestru letniego, czyli od 25 lutego do 13 marca 2022 r. będą odbywać się w trybie zdalnym. Od dnia 14 marca kształcenie odbywać się będzie w trybie hybrydowym, czyli w większości będą to zajęcia stacjonarne, przy niewielkiej liczbie wykładów w trybie zdalnym. Będzie to oznaczało powrót do systemu realizowanego od 1 października 2021 r.
 
Życząc wszystkim zdrowia i powodzenia w sesji egzaminacyjnej, przekazuję serdeczne pozdrowienia.    
 


Dziekan Wydziału Polonistyki UJ

 

Wszystkie zajęcia na Wydziale Polonistyki w semestrze letnim 2021/2022 prowadzone będą od 14 marca stacjonarnie, w siedzibie Wydziału z wyjątkiem wymienionych poniżej, które realizowane będą zdalnie:

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Rok/ stopień / Kierunek studiów

 1.  

Grafika komputerowa wykład i ćwiczenia (PP moduł 3, II sem.

mgr J. Kotowicz

I (II st.) Edytorstwo

 1.  

Gramatyka opisowa języka polskiego

prof. dr hab. R. Przybylska

I (I st.) Język polski w komunikacji społecznej / I (I st.) Filologia polska nauczycielska

 1.  

Gramatyka opisowa języka polskiego

dr hab. A. Piechnik prof. UJ

I (I st.) Polonistyka antropologiczno-kulturowa / I (I st.) Edytorstwo

 1.  

Historia języka polskiego

prof. dr hab. J. Kąś

II (I st.) Edytorstwo

 1.  

Historia literatury polskiej 1918 - 1945

prof. dr hab. Z. Zarębianka

I (I st.) Polonistyka antropologiczno-kulturowa / I (I st.) Edytorstwo / I (I st.) Filologia polska nauczycielska

 1.  

Historia literatury polskiej 1945 - 1989

dr hab. M. Antoniuk

III (I st.) Polonistyka - komparatystyka / II-III (I st.) Edytorstwo / II-III (I st.) Filologia polska nauczycielska / II-III (I st.) Polonistyka antropologiczno-kulturowa

 1.  

Indywidualny projekt przekładoznawczy

mgr P. Łapiński (UG) / dr hab. E. Rajewska (UAM)

(II st.) Przekładoznawstwo literacko-kulturowe

 1.  

Literatura Młodej Polski

prof. dr hab. A. Czabanowska-Wróbel

III (I st.) Edytorstwo / III (I st.) Polonistyka – komparatystyka   / III (I st.) Filologia polska nauczycielska / III (I st.) Polonistyka antropologiczno-kulturowa

 1.  

Literatura romantyzmu

prof. dr hab. B. Dopart

II (I st.) Edytorstwo / II (I st.) Filologia polska nauczycielska 

 1.  

Literatura staropolska

prof. dr hab. J. Niedźwiedź

I (I st.) Polonistyka antropologiczno-kulturowa / I (I st.) Edytorstwo / I (I st.) Filologia polska nauczycielska

 1.  

Liternictwo ćw. (PP moduł 5, II sem.)

mgr M. Majchrzak

II (II st.) Edytorstwo

 1.  

Metodologia badań komunikacyjnych i językoznawczych

dr J. Winiarska

II (I st.) Język polski w komunikacji społecznej

 1.  

Podstawy języka i językoznawstwa

prof. dr hab. J. Kąś

I (II st.) Polonistyka – komparatystyka 

 1.  

Postmodernizm w filmie

prof. dr hab. A. Burzyńska

Opcja ogólnowydziałowa/różne kierunki

 1.  

Opcja kierunkowa 3: Kultura tekstu, kultura przekładu

dr C. Squillace

II (I st.) JPwKS

 1.  

Postmodernizm w literaturze

prof. dr hab. A. Burzyńska

Opcja ogólnowydziałowa/różne kierunki

 1.  

Seminarium magisterskie

dr hab. T. Brzostowska-Tereszkiewicz

II (II st.) Przekładoznawstwo literacko-kulturowe

 1.  

Seminarium magisterskie

prof. dr hab. H. Kurek

II (II st.) Filologia polska nauczycielska / Polonistyka antropologiczno-kulturowa

 1.  

Seminarium magisterskie

dr hab. M. Sokalska

II (II st.) Polonistyka- komparatystyka / Filologia polska nauczycielska / Polonistyka antropologiczno-kulturowa

 1.  

Teoria języka

dr J. Winiarska

I (II st.) Język polski w komunikacji społecznej / I (II st.) Filologia polska nauczycielska / II (II st.) Edytorstwo

 1.  

Teoria języka z elementami historii języka

dr hab. K. Tutak prof. UJ

II (I st.) Polonistyka antropologiczno-kulturowa

 1.  

Język staro-cerkiewno-słowiański (ćwiczenia)

dr hab. K. Tutak prof. UJ

I (I st.) Filologia polska nauczycielska

 1.  

Teoria kultury

dr hab. T. Majewski prof. UJ

II (II st.) Język polski w komunikacji społecznej / II (II st.) Polonistyka – komparatystyka / II (II st.) Polonistyka antropologiczno-kulturowa

 1.  

Teoria literatury

prof. dr hab. A. Burzyńska

I (II st.) Filologia polska nauczycielska / I (II st.) Polonistyka – komparatystyka / II (II st.) Edytorstwo

 1.  

Warsztat kuratorski

mgr M. Keil

(II st.) Teatrologia

 1.  

Wprowadzenie do badań międzykulturowych I

dr A. Kołos

II (I st.) Język polski w komunikacji społecznej

 1.  

Sztuka argumentacji (ćwiczenia)

mgr Adam Skowron

II (I st.) Język polski w komunikacji społecznej

 1.  

Emisja głosu (ćwiczenia)

mgr Marta Marszałek

II (I st.) Język polski w komunikacji społecznej

 1.  

Literatura dziecięca i młodzieżowa (ćwiczenia)

Mgr M. Kuczaba-Flisak

II (I st.) Filologia polska nauczycielska

 1.  

Literatura porównawcza: Od pomysłu do projektu. Warsztat artystki współczesnej

Mgr K. Grzywnowicz

(II st.) Polonistyka – komparatystyka

 1.  

Ochrona własności intelektualnej

Dr J. Marcinkowska

I (I st.) Język polski w komunikacji społecznej / I (I st.) Kulturoznawstwo – teksty kultury

33.

Interpretacja sztuki teatralnej i performatywnej

Mgr B. Michalczyk

I (I st.) Polonistyka antropologiczno-kulturowa

34.

Retoryka amerykańska

dr Rafał Kuś

I (II st.) Język polski w komunikacji społecznej

35.

Literatura w perspektywie etnologicznej 2 (2 grupy)

prof. dr hab. E. Prokop-Janiec

II (I st.) Polonistyka antropologiczno-kulturowa