Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220316

Odeszła dr Michalina Kmiecik

Data: 16.03.2022
Odeszła dr Michalina Kmiecik

Z ogromnym smutkiem informujemy o nagłej śmierci dr Michaliny Kmiecik, która zmarła 16 marca po krótkiej i gwałtownej chorobie. Odeszła przedwcześnie, nie zrealizowawszy swoich wspaniałych planów badawczych i wielkich naukowych możliwości. Od początku swojej pracy na polonistyce związana z Katedrą Teorii Literatury,  należała do wyróżniających się badaczek i badaczy swojego pokolenia, mimo młodego wieku miała na swoim koncie imponujące osiągnięcia. Ukończyła komparatystykę na naszym Wydziale, a jej praca magisterska Oblicza miejsca: topiczne i atopiczne wyobrażenia przestrzeni w twórczości Juliana Przybosia (napisana pod opieką Profesor Teresy Walas) została opublikowana w prestiżowej serii Modernizm w Polsce wydawnictwa Universitas (2013). W 2015 r. obroniła doktorat, napisany pod kierunkiem prof. Andrzeja Hejmeja, opublikowany następnie w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego pod tytułem Drogi negatywności: nurt estetyczno-religijny w poezji i muzyce awangardowej XX wieku (2016). To niezwykle nowatorskie ujęcie literatury i sztuki awangardowej stanowi wybitne osiągnięcie naukowe. Michalina Kmiecik opublikowała również wzorowe opracowanie naukowe Dziennika bez samogłosek Aleksandra Wata na podstawie odczytanego przez siebie autorskiego maszynopisu (WUJ 2018). Była inicjatorką i współredaktorką bardzo ważnej serii wydawniczej Awangarda/ rewizje. Współorganizowała Ośrodek Badań nad Awangardą przy naszym Wydziale i była jego niestrudzoną animatorką – kreowała wydarzenia naukowe i popularyzatorskie związane z literatura i sztuką awangardy światowej i polskiej XX i XXI wieku. Jej zajęcia dydaktyczne cieszyły się wielką popularnością i uznaniem studentów. Bardzo będzie nam brakować Jej zaangażowania, energii i kompetencji. Śmierć Michaliny Kmiecik stanowi bolesną stratę dla całej społeczności Wydziału Polonistyki.  


Dziekan Wydziału Polonistyki  

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 24 marca 2022 roku o godz. 13.40 w sali pożegnań na Cmentarzu Rakowickim.