Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybory 2024

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

marzec 2022

20220316
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Nie żyje prof. dr. hab. Aleksander Wilkoń

Data: 16.03.2022
Nie żyje prof. dr. hab. Aleksander Wilkoń

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. Aleksandra Wilkonia, przez wiele lat związanego z polonistyką na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Aleksander Wilkoń urodził się w 1935 roku w Bogucicach-Wieliczce. W 1953 r. zdał maturę w I LO w Łańcucie, w 1957 roku skończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i rozpoczął pracę jako językoznawca w Instytucie Filologii Polskiej UJ. Od 1980 był związany z Uniwersytetem Śląskim. W 2010 r. otrzymał tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Śląskiego. Od 2007 do 2019 r. był profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Okresowo pracował także na zagranicznych uczelniach: w Nancy (1969-1972), Paryżu (Sorbona 1980-1994), Neapolu (Università degli Studi di Napoli „L’Orientale” od 1994).
Na Uniwersytecie Śląskim pełnił funkcje dziekana Wydziału Filologicznego (1980-1981), kierownika Zakładu Współczesnego Języka Polskiego (1982-1989), dyrektora Instytutu Języka Polskiego (1986-1989). Główne kierunki Jego badań naukowych to: stylistyka, językoznawstwo polskie, filologia słowiańska, historia języka polskiego i kulturoznawstwo. Był założycielem i redaktorem serii naukowej „Język artystyczny” wydawanej w Katowicach w latach 1977-1996. Drukiem ogłosił ponad kilkaset tekstów naukowych, w tym książki: „Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego" (1970), „O języku i stylu Ogniem i mieczem" (1976), „Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny" (1987), „Język artystyczny" (1999), „Arcydzieła liryki staropolskiej" (2003). Był fascynującym mówcą, erudytą i dydaktykiem inspirującym swoich uczniów i rozbudzającym w nich pasje naukowe. Za zasługi otrzymał liczne nagrody i odznaczenia m. in. Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. W siedemdziesięciolecie urodzin został uhonorowany we Włoszech księgą Studii in onore di Aleksander Wilkoń, a w Polsce księgą jubileuszową pod tytułem Spotkanie.
Jako krytyk literacki publikował teksty w „Życiu Literackim". Sam także pisał wiersze i tworzył akwarele, harmonijnie łącząc w swoim życiu zainteresowania naukowe i działalność artystyczną. Był niezwykle cenionym humanistą, obdarzonym charyzmą i darem barwnego wysławiania się, co czyniło z Profesora świetnego, chętnie słuchanego mówcę.

Uroczystości pogrzebowe Profesora Aleksandra Wilkonia odbędą się we wtorek, 22 marca br., w bazylice pw. Najświętszej Marii Panny w Sosnowcu przy ul Kościelnej o godz. 12.00, a następnie na cmentarzu przy alei Mireckiego.

Requiescet in pace.