Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220316

Nie żyje prof. dr. hab. Aleksander Wilkoń

Data: 16.03.2022
Nie żyje prof. dr. hab. Aleksander Wilkoń

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. Aleksandra Wilkonia, przez wiele lat związanego z polonistyką na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Aleksander Wilkoń urodził się w 1935 roku w Bogucicach-Wieliczce. W 1953 r. zdał maturę w I LO w Łańcucie, w 1957 roku skończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i rozpoczął pracę jako językoznawca w Instytucie Filologii Polskiej UJ. Od 1980 był związany z Uniwersytetem Śląskim. W 2010 r. otrzymał tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Śląskiego. Od 2007 do 2019 r. był profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Okresowo pracował także na zagranicznych uczelniach: w Nancy (1969-1972), Paryżu (Sorbona 1980-1994), Neapolu (Università degli Studi di Napoli „L’Orientale” od 1994).
Na Uniwersytecie Śląskim pełnił funkcje dziekana Wydziału Filologicznego (1980-1981), kierownika Zakładu Współczesnego Języka Polskiego (1982-1989), dyrektora Instytutu Języka Polskiego (1986-1989). Główne kierunki Jego badań naukowych to: stylistyka, językoznawstwo polskie, filologia słowiańska, historia języka polskiego i kulturoznawstwo. Był założycielem i redaktorem serii naukowej „Język artystyczny” wydawanej w Katowicach w latach 1977-1996. Drukiem ogłosił ponad kilkaset tekstów naukowych, w tym książki: „Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego" (1970), „O języku i stylu Ogniem i mieczem" (1976), „Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny" (1987), „Język artystyczny" (1999), „Arcydzieła liryki staropolskiej" (2003). Był fascynującym mówcą, erudytą i dydaktykiem inspirującym swoich uczniów i rozbudzającym w nich pasje naukowe. Za zasługi otrzymał liczne nagrody i odznaczenia m. in. Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. W siedemdziesięciolecie urodzin został uhonorowany we Włoszech księgą Studii in onore di Aleksander Wilkoń, a w Polsce księgą jubileuszową pod tytułem Spotkanie.
Jako krytyk literacki publikował teksty w „Życiu Literackim". Sam także pisał wiersze i tworzył akwarele, harmonijnie łącząc w swoim życiu zainteresowania naukowe i działalność artystyczną. Był niezwykle cenionym humanistą, obdarzonym charyzmą i darem barwnego wysławiania się, co czyniło z Profesora świetnego, chętnie słuchanego mówcę.

Uroczystości pogrzebowe Profesora Aleksandra Wilkonia odbędą się we wtorek, 22 marca br., w bazylice pw. Najświętszej Marii Panny w Sosnowcu przy ul Kościelnej o godz. 12.00, a następnie na cmentarzu przy alei Mireckiego.

Requiescet in pace.