Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20230425

Fundusz stypendialny im. Stanisława Pyjasa

Data: 25.04.2023
Fundusz stypendialny im. Stanisława Pyjasa
Uprzejmie informujemy, iż do 15 maja br. przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium im. Stanisława Pyjasa. 
Osoby, które chcą się ubiegać o stypendium powinny:
Wypełnić formularz zgłoszenia  
Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną rekomendacją do przyznania stypendium, przygotowaną dla danego kandydata w formie listu polecającego przez pracownika Wydziału Polonistyki UJ oraz dokumenty potwierdzające zaangażowanie kandydata w działalność charytatywną oraz społecznikowską, np. imienne zaświadczenia, dyplomy lub pisemne opinie organizatorów. 
Komplet dokumentów dostarczyć na adres: Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, pok. 43 lub w formie skanów na adres: mikolaj2.sokolowski@uj.edu.pl
Stypendium może otrzymać student dwóch ostatnich lat studiów I stopnia lub student studiów II stopnia, którego postawa etyczna, praca społeczna na terenie uczelni lub poza jej murami, działalność humanitarna w różnych instytucjach i organizacjach społecznych różnego rodzaju budzi uznanie i szacunek środowiska akademickiego.
Wszystkie najważniejsze informacje odnośnie stypendium im. Stanisława Pyjasa dostępne są na poniższej stronie: