Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium im. Stanisława Pyjasa został wydłużony

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium im. Stanisława Pyjasa został wydłużony

Uprzejmie informujemy, iż termin składania wniosków o przyznanie stypendium im. Stanisława Pyjasa został wydłużony do 22 maja 2023 r.

Osoby, które chcą się ubiegać o stypendium powinny:

• Wypełnić formularz zgłoszenia  

• Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną rekomendacją do przyznania stypendium, przygotowaną dla danego kandydata w formie listu polecającego przez pracownika Wydziału Polonistyki UJ oraz dokumenty potwierdzające zaangażowanie kandydata w działalność charytatywną oraz społecznikowską, np. imienne zaświadczenia, dyplomy lub pisemne opinie organizatorów. 

• Komplet dokumentów dostarczyć na adres: Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, pok. 43 lub w formie skanów na adres: mikolaj2.sokolowski@uj.edu.pl

Stypendium może otrzymać student dwóch ostatnich lat studiów I stopnia lub student studiów II stopnia, którego postawa etyczna, praca społeczna na terenie uczelni lub poza jej murami, działalność humanitarna w różnych instytucjach i organizacjach społecznych różnego rodzaju budzi uznanie i szacunek środowiska akademickiego.

Wszystkie najważniejsze informacje odnośnie stypendium im. Stanisława Pyjasa dostępne są na poniższej stronie: 

https://polonistyka.uj.edu.pl/studia/pomoc-materialna/stypendium-pyjasa