Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fotoreportaże 2017

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

(nie)Konferencja w Wieliczce

(nie)Konferencja w Wieliczce

Nasi przyjaciele z Wieliczki dopięli swego i skłonili młodzież szkolną z Wieliczki i okolic do szczerej dyskusji na obchodzące młodych (i nie tylko ich) tematy (kultura, dojrzewanie, próba odnalezienia się w świecie dorosłych, społeczna aksjologia, język młodego pokolenia, a nawet polityka). Łamiący stereotypy projekt  był realizowany pod opieką Powiatowej i Miejskiej Biblioteki  Publicznej w Wieliczce w ścisłej współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka. Projekt prowadzony był w roku szkolnym 2018/2019 i stanowił swoistą  kontynuację dwóch wcześniejszych projektów, realizowanych pod naszym – Wydziału Polonistyki UJ,  patronatem: „Ucz się u Mistrzów” oraz „Triathlonu Kulturalnego z Polonistką i Historią UJ”. Miejscem finałowego spotkania dyskutantów, opiekunów , moderatorów i ekspertów z WPUJ była Wielicka Mediateka. Cztery stoliki dyskusyjne (panele) próbowały w kulturalny i rzeczowy sposób zmierzyć się z następującymi zagadnieniami: 1. Granice wolności i narkotyki; 2. Alergia na głupotę, hipokryzję, obłudę i kłamstwo – choroba pożądana?; 3. Tożsamość młodego człowieka - być sobą czy imponować innym?; 4.  Wychowaliście pokolenie oportunistów?.  Wydział Polonistyki reprezentowali z wielkim zaangażowaniem:  Dr Beata Drabik - z katedry Teorii Komunikacji, językoznawca; dr hab. Łukasz Tischner z Katedry Historii Literatury Polskiej XX wieku, historyk literatury, publicysta, tłumacz; dr Małgorzata Sokalska z katedry Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki UJ, badaczka relacji literatury i muzyki; dr Izabela Kraśnicka-Wilk z katedry Teorii Komunikacji Wydziału Polonistyki UJ, językoznawca, redaktor. Bardzo dziękuję wymienionym osobom za znakomitą, wysoko ocenioną przez partnerów z Wieliczki pracę. Takie formy promocji naszego Wydziału, konfrontujące nas bezpośrednio z młodzieżą, są w moim przekonaniu szczególnie cenne. Osobne słowa wdzięczności kieruję do p. mgr Anny Kaczor z Wieliczki, która wykonała w projekcie największą, organizacyjną pracę.  

Kazimierz Sikora  
 


Źródło: PiMBP w Wieliczce.

Zobacz galerię zdjęć