Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Szkolenie z zakresu funkcjonowania Otwartego Systemu Antyplagiatowego oraz problematyki autorsko-prawnej prac dyplomowych.

Wydział Polonistyki w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia 2017 zaprasza pracowników naukowo-dydaktycznych do udziału w szkoleniu z zakresu funkcjonowania Otwartego Systemu Antyplagiatowego oraz problematyki autorsko-prawnej prac dyplomowych. Szkolenie odbędzie się w środę 29 listopada 2017 r. w godzinach 11.30-13.00 w sali 18 (ul. Gołębia 20) i składać się będzie z dwóch modułów: 11.30-12.15 „Funkcjonowanie Otwartego Systemu Antyplagiatowego w Uniwersytecie Jagiellońskim”, dr Agnieszka Kowalska, pełnomocnik Rektora ds. wprowadzania systemu antyplagiatowego w Uniwersytecie Jagiellońskim 12.15-13.00 „Problematyka autorskoprawna prac dyplomowych”, dr Sybilla Stanisławska-Kloc, Katedra Prawa Własności Intelektualnej UJ Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do promotorów prac licencjackich i magisterskich, ale również osób, które są zainteresowane możliwościami sprawdzania w OSA prac etapowych (rocznych, zaliczeniowych itp.).

VI debata na temat jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki

Debata dotycząca jakości kształcenia to cykliczne, organizowane w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia, wydarzenie, którego celem jest spotkanie i wspólna dyskusja przedstawicieli pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału, studentów oraz Prodziekana ds. Dydaktycznych. Podobnie jak w latach ubiegłych, punktem wyjścia do tegorocznej, szóstej już edycji wydarzenia, będą wyniki przeprowadzonej wśród studentów ankiety. Jej tematem wiodącym, stanowiącym również temat przewodni debaty, są formy zajęć. Zawężenie tematyki przedsięwzięcia jest pewnym novum, które, w zamyśle organizatorów tegorocznej debaty, ma doprowadzić do kompleksowej i wnikliwej analizy jednego zagadnienia – od sformułowania problemów, poprzez dyskusję, do znalezienia rozwiązań. Inicjatywa ma również uświadomić studentom, że mają realny wpływ na jakość kształcenia na swoim wydziale oraz zachęcić ich do zabierania głosu w kwestiach dydaktycznych.

Debata o jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki UJ

Zapraszamy na IV Debatę o jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki UJ, zorganizowaną przez Samorząd Studentów, z udziałem prodziekana ds. studenckich oraz pracowników naukowych. Hasłem tegorocznej debaty jest "KształtUJakość", co ma zachęcić do wspólnego namysłu nad propozycjami działań doskonalących jakość kształcenia na Wydziale Polonistyki. Wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

Tydzień Jakości Kształcenia

Tydzień Jakości Kształcenia (TJK) to projekt mający na celu popularyzację działań Uniwersytetu Jagiellońskiego na rzecz podwyższenia poziomu jakości kształcenia. Koordynowany jest przez Sekcję Analiz Jakości Kształcenia, a realizowany przez szereg jednostek administracyjnych we współpracy ze studentami UJ.