Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia powoływany jest pod nadzorem Dziekana. Działania Zespołu koordynuje Pełnomocnik ds. doskonalenia jakości kształcenia. Czynności związane z oceną jakości kształcenia podejmuje Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości kształcenia, odpowiedzialny za gromadzenie danych oraz sporządzanie raportów z bieżącej oceny dla władz Wydziału. W skład Zespołu, obok nauczycieli akademickich, wchodzą również przedstawiciele pracowników administracji, studentów i doktorantów.

Skład Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Polonistyki

 • Dr hab. Jarosław Fazan – prodziekan Wydziału Polonistyki
 • Prof. dr hab. Grzegorz Niziołek 
 • Dr hab. Roman Dąbrowski – pełnomocnik dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
 • Dr hab. Iwona Janowska
 • Dr hab. Olga Płaszczewska
 • Dr Elżbieta Rybicka
 • Dr Magdalena Komorowska
 • Dr Małgorzata Sokalska – pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia i krajowych ram kwalifikacji
 • Dr Tomasz Kunz
 • Mgr Dorota Chmielnicka - przedstawiciel administracji
 • Mgr Maciej Jakubowiak – przedstawiciel doktorantów
 • Roksana Kidawa 
 • Piotr Konecki