Ciało, seksualność, tekst. Teoria a praktyka kliniczna

W dniach 21-23 marca w Auli im. J. Błońskiego odbyła się interdyscyplinarna, międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Ciało, seksualność, tekst. Teoria a praktyka kliniczna". Organizatorem konferencji było Centrum Studiów Humanistycznych WP UJ oraz Krakowskie Koło Psychoanalizy NLS (New Lacanian School). Wydarzenie to, adresowane do szerokiego grona psychoterapeutów, psychoanalityków, psychologów, seksuologów, literaturoznawców i filozofów, zgromadziło w ciągu trzech dni ponad sto zainteresowanych osób. Obrady dotyczyły tematyki związanej z tym, jak ciało i seksualność człowieka przenika do jego języka i do jego rozmienia świata. Swoje referaty przedstawili również psychoanalitycy lacanowscy, którzy przyjechali  specjalnie na tę okazję z Francji.

Nasz Wydział reprezentowali: dr hab. Jarosław Fazan, prodziekan WP UJ, dr hab. Krzysztof Zajas, dr Tomasz Bilczewski oraz trzy doktorantki: Anna Turczyn, Katarzyna Trzeciak i Adrianna Alksnin. W spotkaniach uczestniczyli również znakomici specjaliści z zakresu psychiatrii, psychoanalizy jungowskiej i psychoterapii psychodynamicznej.

Wykłady inauguracyjne wygłosili: Guy Trobas („Tekst popędu") oraz dr hab. Jarosław Fazan („Ciało Tadeusza Peipera").

Konferencja stała się okazją do nawiązania bliskiej współpracy między humanistami i psychoanalitykami. Owocem tej współpracy będzie następna wspólna konferencja, tym razem poświęcona traumie.

Już teraz serdecznie zapraszamy!

Fotoreportaż z uroczystego otwarcia konferencji, 21 marca 2014 r.

Anna Turczyn