Dziekanat

Dziekanat:

godziny przyjęć: 10.00-14.00, w dniach posiedzeń Rady Wydziału: od godz. 12.30

dziekanat.wpuj@uj.edu.pl

pokój nr 48 (I piętro) - tel. (12) 422-05-54, (12) 663-13-34, fax (12) 429-28-65

· Łucja Łańko                                     e-mail: dziekanat.wpuj@uj.edu.pl

· Halina Kusiak                                   referent techniczny

· mgr Anna Piwowarska-Sosik            e-mail: anna.piwowarska@uj.edu.pl

 

pokój nr 45 (I piętro)

· mgr Iwona Jurkowska       tel. (12) 663-15-79    e-mail: iwona.jurkowska@uj.edu.pl

· mgr Małgorzata Mańko (Kierownik)  

   tel. (12) 663-13-44      e-mail: malgorzata.manko@uj.edu.pl

· mgr Beata Opoka              tel. (12) 663-13-34     e-mail: beata.grzybek@uj.edu.pl

 

pokój nr 46a (I piętro) - Sprawy stopni, tytułów oraz studiów doktoranckich (przedłużenia po IV roku)

· Elżbieta Król                      tel. (12) 663-14-78        e-mail: elzbieta.krol@uj.edu.pl

 

pokój nr 46a (I piętro) - Sprawy finansowe – granty badawcze, dydaktyczne

·  mgr Maria Łada-Palusińska     tel. (12) 663-14-92           e-mail: m.lada@uj.edu.pl

·  mgr Maria Szajna                   tel. (12) 663-13-29     e-mail: maria.szajna@uj.edu.pl

 

pokój nr 46b (I piętro) - Sprawy finansowe

· mgr Anna Palusińska-Rapacz     tel. (12) 663-14-93   

  e-mail: a.palusinska-rapacz@uj.edu.pl

· Małgorzata Smulska                  tel. (12) 663-14-93  

   e-mail: malgorzata.smulska@uj.edu.pl

· mgr Małgorzata Trębusiewicz     tel. (12) 663-14-93

  e-mail: malgorzata.trebusiewicz@uj.edu.pl

 

pokój nr 51c (II piętro): Strona internetowa Wydziału, sprawy informatyczne

·  mgr Janusz Smulski  tel. (12) 663-14-85  tel. kom. 503 344 962

   e-mail: janusz.smulski@uj.edu.pl