Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Jakość kształcenia

Web Content Display Web Content Display

Doskonalenie jakości kształcenia

Przydatne linki

- Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia: https://jakosc.uj.edu.pl/usdjk

- Centrum Wsparcia Dydaktyki: https://dydaktyka.uj.edu.pl/

- Raporty z badań jakości kształcenia UJ    

- Polityka Antyplagiatowa: https://jakosc.uj.edu.pl/antyplagiat

- Warsztaty Ars Docendi: https://arsdocendi.uj.edu.pl/warsztaty

- Centrum Zdalnego Nauczania: https://przewodniki.uj.edu.pl/

- Zdalne nauczanie MS Teams: https://dis.uj.edu.pl/

Wykłady mistrzowskie i szkolenia

- Zdalne nauczanie – dobre praktyki: film ze szkolenia J. Czernika

- dr Barbara Kaszowska-Wandor: Literackie biuro nawróceń

- dr Sylwia Przęczek-Kisielak: Źródła do badań krakowskiej leksyki kulinarnej w ujęciu historycznym

dr Anna R. Burzyńska, szkolenie pt. Marginalia - dialog z książką jako metoda dydaktyczna

- dr Agnieszka Kania, szkolenie pt. Jak - zdalnie i stacjonarnie - rozmawiać w milczeniu,