Edukacja polonistyczna wobec dziedzictwa polsko-żydowskiego

28 września 2016 r. Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego  zorganizowało  ogólnopolską konferencję doktorancko-studencką "Edukacja polonistyczna wobec dziedzictwa polsko-żydowskiego".