Wydział Polonistyki UJ świętuje dziesięciolecie swojego istnienia

Z tej okazji 29 kwietnia w auli Collegium Maius UJ odbyło się nadzwyczajne otwarte posiedzenie Rady Wydziału. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Dziesięciolecie, dziesięciolecia. Historia i współczesność krakowskiej polonistyki".
Dzisiejsza uroczystość nie jest próbą przedstawienia dorobku naukowego uniwersyteckich polonistów, bo aby tego dokonać, trzeba by zorganizować kilkudniową sesję. Spotkanie zorganizowane w 11. roku działalności Wydziału ma znaczenie symboliczne i pamiętać należy, że polonistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na znacznie głębsze korzenie – mówiła otwierając spotkanie dziekan wydziału prof. Renata Przybylska.  Wśród osób, których działania przyczyniły się w największej mierze do powstania wydziału w 2004 roku wymieniła prof. Halinę Kurek (dziekan Wydziału Filologicznego w momencie wyłonienia się z niego Wydziału Polonistyki), prof. Ryszarda Nycza, prof. Jerzego Jarzębskiego i prof. Jacka Popiela – pierwszego dziekana Wydziału Polonistyki, obecnie prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej.

Potęga tego wydziału to nie tylko imponujące liczby i parametry, takie jak najwyższa ocena A+ przyznana przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. To przede wszystkim potęga realizowanej tutaj misji – powiedział obecny na spotkaniu rektor UJ prof. Wojciech Nowak. To tutaj młodym pokoleniom przekazywane jest dziedzictwo narodowe i ukazywane jest jego piękno.

Dalszą część uroczystości wypełniły wystąpienia i referaty. Prof. Franciszek Ziejka przedstawił wykład zatytułowany „Zaszczyt największy jaki może spotkać nauczyciela Polaka. O początkach polonistyki na UJ, m.in., o słynnym konkursie na profesora literatury z 1848 roku", w którym na tle barwnie odmalowanego szerokiego kontekstu historycznego przedstawił starania mające na celu objęcie przez Adama Mickiewicza katedry literatury polskiej na UJ. Gorącym orędownikiem sprowadzenia wieszcza do Krakowa był ówczesny rektor UJ prof. Józef Majer, który w owym czasie usilnie starał się wzmocnić kadrę naukową uniwersytetu (udało mu się pozyskać jako wykładowców m.in. Józefa Dietla i Antoniego Helcla). Pozbawiony cztery lata wcześniej profesury w Collège de France Adam Mickiewicz zgodził się na objęcie wakatu po Michale Wiszniewskim, ale na przeszkodzie stanął sprzeciw władz austriackich. Nie bez znaczenia był pewnie fakt, że w tym samym roku (1848) za sprawą Mickiewicza we Włoszek powstał Legion Polski, który walczył w Lombardii z wojskami austriackimi.

W programie uroczystego spotkania znalazły się taż referaty i wystąpienia prof. Ewy Miodońskiej-Brookes, prof. Bogusława Doparta, dr hab. Elżbiety Rybickiej, dr. hab. Macieja Raka i mgr. Bogusława Wajzera.

Wydział Polonistyki UJ powstał poprzez wyłączenie Instytutu Polonistyki z wewnętrznej struktury organizacyjnej Wydziału Filologicznego. Został powołany do życia uchwałą Senatu UJ z dnia 22 grudnia 2004 roku, a działalność rozpoczął 1 września następnego roku.

Obecnie na Wydziale Polonistyki UJ pod okiem 150 wykładowców (w tym 18 profesorów zwyczajnych i 20 profesorów nadzwyczajnych) studiuje 1500 osób. W skład Wydziału wchodzi 17 katedr, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie (ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej), Centrum Studiów Humanistycznych, Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów, Ośrodek Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada i pięć pracowni. W rankingu szkół wyższych „Perspektywy" filologia polska prowadzona na Wydziale Polonistyki UJ przez ostatnie trzy lata z rzędu została oceniona jako najlepsza w Polsce.

żródło: Portal UJ