PIĄTY WEEKEND Z PERFORMATYKĄ

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA. 14-15 maja 2016.

„Weekend z Performatyką" to organizowane co rok od pięciu lat spotkanie, w czasie którego pracownicy i doktoranci Katedry Performatyki UJ oraz studenci specjalności „performatyka przedstawień" na kierunku „wiedza o teatrze" prezentują efekty swoich badań. Od demokracji po laboratoria, od emancypacji po seriale, od widowisk sportowych po kuchnię – uczestnicy spotkania wskazują nowe problemy i stawiają pytania wciąż na nowo określające dziedzinę badań performatycznych.