Jubileusz prof. Andrzeja Borowskiego

W poniedziałek 30 maja Wydział Polonistyki świętował jubileusz Profesora Andrzeja Borowskiego, który w tym roku akademickim obchodził 70 rocznicę urodzin. Profesor Borowski jest wszechstronnym badaczem zajmującym się historią literatury dawnej, przede wszystkim renesansowej. Jest autorem i redaktorem kilku książek i kilkuset artykułów poświęconych m.in. Renesansowi Północnemu, historii pojęcia humanizmu, związkom kulturalnym polsko-niderlandzkim w XVI–XVII w., sarmatyzmowi oraz europejskiej tożsamości Polaków. Profesor Borowski pełni funkcję kierownika Katedry Historii Literatury Staropolskiej na Wydziale Polonistyki UJ oraz wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności. Profesor Borowski uchodzi za jednego z najlepszych wykładowców na Wydziale Polonistyki, a jego wykłady poświęcone literaturze staropolskiej dla pierwszego roku cieszą się dużym powodzeniem wśród studentów.

W czasie uroczystości, która odbywała się w Auli Collegium Maius, laudację Jubilata wygłosił pan rektor Jacek Popiel. Życzenia złożyła Profesorowi Borowskiemu pani dziekan Wydziału Polonistyki Renata Przybylska oraz państwo  prorektorzy. Wychowankowie wręczyli swojemu Mistrzowi zadedykowane mu publikacje: zbiór studiów Literatura renesansowa w Polsce i Europie wydany przez Wydawnictwo UJ oraz specjalny numer czasopisma niderlandystycznego „Werwinkel".

Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości przenieśli się na dziedziniec Collegium, gdzie przy dźwiękach renesansowej muzyki, wykonywanej przez zespół Camerata Cracovia i kieliszku wina świętowali jubileusz już w mniej oficjalnej atmosferze.