Krakow zmitologizowany

20 i 21 maja na Wydziale Polonistyki UJ odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana pod szyldem festiwalu „Ścieżkami pisarzy". Tematem obrad konferencyjnych w bieżącym roku akademickim był Kraków zmitologizowany.

Podobnie jak poprzednie edycje konferencji - "Ścieżkami pisarzy: miasto jako przestrzeń twórców" oraz "Ścieżkami pisarzy. Aneks: Nowa Huta" - tak i tegoroczna spotkała się z zainteresowaniem przedstawicieli polskiego świata nauki. Prelegenci związani są z rozmaitymi ośrodkami badawczymi i specjalizują się w różnych dyscyplinach. Podczas tej interdyscyplinarnej sesji można było wysłuchać wystąpień literaturoznawców, kulturoznawców, historyków, historyków sztuki oraz antropologów.

20 maja uczestników konferencji przywitał jej opiekun naukowy - prof. Franciszek Ziejka. Wśród referatów zaprezentowanych tego dnia znalazły się teksty poświęcone: różnym przedstawieniom legendarnej Wandy (w tekstach Bartłomieja Paprockiego, Cypriana Kamila Norwida, Sylwii Chutnik, Patrycji Dołowy oraz w wystąpieniach artystycznych Joanny Rajkowskiej), dramatom i projektom Stanisława Wyspiańskiego, prozie Jerzego Pilcha, Jacka Dukaja, Wita Szostaka, Ziemowita Szczerka, poezji Marcina Świetlickiego, twórczości filmowej Artura „Barona" Więcka, artefaktom kulturowym oraz koncepcjom architektonicznym, w których Kraków poddany został na rozmaite sposoby mitologizacji.

W trakcie drugiego dnia obrad wygłoszono wystąpienia, w których omówiono zmitologizowane obrazy Miasta Królów przedstawione w twórczości: Anny Libery, Henryka Sienkiewicza, Tadeusza Żeleńskiego-Boya, Jalu Kurka, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz Marii Rydlowej. Zaprezentowany został także obraz Krakowa w dyskursie separatystów i regionalistów śląskich okresu międzywojennego.

Organizatorzy planują wydanie monografii "Kraków zmitologizowany", która - po tomach "Szkice i studia o Krakowie" oraz "Miasto jako przestrzeń twórców" - opublikowana zostanie w serii wydawniczej „Ścieżkami pisarzy".

tekst: Anka Grochowska