Przed - tekstowy świat

Konferencja „Przed-tekstowy świat. Archiwa, bruliony, rękopisy" (10 – 11.03.2016) organizowana była przez Katedrę Historii Literatury Polskiej XX Wieku oraz Katedrę Edytorstwa i Nauk Pomocniczych we współpracy z Ośrodkiem Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego IBL PAN.