Spotkanie ze Swietłaną Aleksijewicz

19 października 2015 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się spotkanie z laureatką tegorocznej nagrody Nobla, białoruską pisarką i reporterką Swietłaną Aleksijewicz, zatytułowane „Rosja nie ma w sobie nic z kobiety".

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz UJ, w tym prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn, dziekani wydziałów oraz licznie przybyli pracownicy i studenci. Spotkanie poprowadził Wojciech Radziwinowicz, reporter i publicysta specjalizujący się w tematyce rosyjskiej.

Tytuł spotkania był nawiązaniem do tytułu wydanej w 1985 r. książki Swietłany Aleksijewicz pt. „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety".

W wypełnionej po brzegi Auli Auditorium Maximum UJ noblistkę przywitała dziekan Wydziału Polonistyki prof. Renata Przybylska. Następnie, odpowiadając na pytania prowadzącego, Swietłana Aleksijewicz opowiedziała o problematyce poruszanej w swojej twórczości, swoim podejściu do człowieka oraz relacjach z ludźmi, którzy stali się bohaterami jej książek i reportaży. - Przychodzę do ludzi nie jako pisarka, tylko jako człowiek – wyznała, dodając, że aby dotrzeć do człowieka „trzeba przedrzeć się przez warstwę banałów i naprawdę zainteresować się jego życiem". W późniejszej części spotkania rozmowa skupiła się przede wszystkim na najnowszej historii oraz rzeczywistości społeczno-politycznej Rosji, Białorusi i innych krajów byłego ZSRR. Istotnym wątkiem poruszanym w czasie całego spotkania była mentalność i charakter człowieka sowieckiego, które stanowią jeden z kluczowych tematów w twórczości noblistki. Następnie pisarka odpowiedziała na pytania publiczności i złożyła podpisy na przyniesionych przez uczestników spotkania egzemplarzach swoich książek.

Współorganizowane przez Uniwersytet Jagielloński spotkanie odbyło się w ramach Festiwalu Conrada – organizowanego corocznie w Krakowie największego międzynarodowego wydarzenia literackiego w Polsce i jednego z największych w Europie.

Źródło:  Zespół Portalu UJ