W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury,