Wyjazd naukowy do Wilna

W dn. 03 - 06. 08 Koło Naukowe Przyjaciół Romantyzmu zorganizowało wyjazd naukowy do Wilna. Grupa 11 studentów wraz z opiekunem koła, prof. dr hab. Bogusławem Dopartem  poszerzała swoją wiedzę dzięki części wykładowej połączonej z częścią turystyczno-kuturalną. Związki studenckie zostały ukazane uczestnikom wyjazdu w perspektywie europejskiego fenomenu młodzieżowych środowisk kulturotwórczych, nazwanych metaforycznie „republikami młodych". Zróżnicowana estetycznie twórczość romantyków pierwszego pokolenia i późniejszych kontynuatorów szkoły litewskiej pozwoliła przybliżyć wewnętrzne zróżnicowanie epoki, przede wszystkim zaś „klasyczno-romantyczną wspólnotę czasu".