Zapomniane źródło. Indoeuropejskie podstawy (staro)polskiej mitologii i kultury

13 marca w Muzeum Narodowym w Krakowie w Pałacu biskupa Erazma Ciołka dr hab. Wojciech Sowa z Narodowego Centrum Nauki wygłosił wykład zatytułowany "Zapomniane źródło. Indoeuropejskie podstawy (staro)polskiej mitologii i kultury". Organizatorem spotkania była Pracownia Literatury Renesansu Wydziału Polonistyki  UJ.

Celem wykładu była próba zastosowania przyjętej metodologii badań językoznawczych służącej do odtwarzania tzw. „indoeuropejskiego języka poetyckiego" w jego warstwie formularnej do interpretacji materiału słowiańskiego, w tym polskiego. Niestety, w przypadku rodziny słowiańskiej odnajdywanie formuł indoeuropejskich, czy też generalnie tematów mitologicznych dających się odnieść do tak archaicznej epoki, jest mocno utrudnione. Przede wszystkim związane jest to z naszą ignorancją słowiańskiego systemu wierzeń religijnych i oryginalnej tradycji mitologicznej. Da się jednak zauważyć, że ślady przedhistorycznej indoeuropejskiej przeszłości mogą być odkrywane zarówno w historycznych starych przekazach (mitologizowanych), jak i w relatywnie nowych, czy nowożytnych źródłach (takich, jak np. folklor). Otwartym pozostaje pytanie, czy są to elementy bezpośrednio odziedziczone z praindoeuropejskiej przeszłości, czy też są to tradycyjne motywy (formuły), które uaktywniają się pod wpływem obcej tradycji.