Promocje habilitacyjne Wydziału Polonistyki

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak przewodniczył uroczystym promocjom habilitacyjnym Wydziału Polonistyki, które odbyły się 20 czerwca 2017 roku w auli Collegium Maius. 9 pracowników naukowych wysłuchało laudacji, po czym odebrało dyplomy. 
 
Lista doktorów habilitowanych z Wydziału Polonistyki:
dr hab. Urszula Chowaniec, laudator - prof. dr hab. Jerzy Jarzębski,
dr hab. Dorota Jarząbek-Wasyl, laudator - prof. dr hab. Ewa Miodońska-Brookes,
dr hab. Justyna Kiliańczyk-Zięba , laudator - prof. dr hab. Janusz Gruchała,
dr hab. Klaudia Socha, laudator - prof. dr hab. Janusz Gruchała,
dr hab. Jakub Momro, laudator - prof. dr hab. Ryszard Nycz,
dr hab. Dorota Wojda, laudator - prof. dr hab. Ryszard Nycz,
dr hab. Agnieszka Sieradzka-Mruk, laudator - prof. dr hab. Halina Kurek,
dr hab. Grażyna Urban-Godziek, laudator -prof. dr hab. Andrzej Borowski,
dr hab. Aneta Załazińska, laudator - prof. dr hab. Jolanta Antas.
Więcej zdjęć z uroczystości można znaleźć na stronie internetowej picstore.zpu.uj.edu.pl.

Źródło Portal UJ