IDENTYFIKACJE ZAGŁADY

1-2 grudnia 2016 r. Wydział Polonistyki UJ

Celem nazistowskiej polityki była bezwzględna eksterminacja grup etnicznych i społecznych, jej ofiarą padli nie tylko Żydzi, machina Zagłady dosięgła również inne grupy, które nie odpowiadały projektowanej przez nazistów wizji rzeczywistości. Napiętnowani przez władzę, prześladowani, zamykani w obozach i mordowani byli: chorzy, niepełnosprawni, homoseksualiści, więźniowie polityczni, duchowni, Świadkowie Jehowy, przestępcy kryminalni, więźniowie „aspołeczni” (w tym np. prostytutki, bezdomni, alkoholicy, bezrobotni), a także przedstawiciele innych grup etnicznych (np. Romowie i Sinti).