In memoriam Miecislai Karaś

W dniach 20-21 10 2017 Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zorganizował OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ  Historia języka i dialektologia w nowych kontekstach interpretacyjnych. In memoriam Miecislai Karaś.