Inscenizacje Świętoszka we Francji

Katedra Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki UJ
Zaprosiła w dniu 28 04 2017 na wykład: MISES EN SCENE DE TARTUFFE en France 1950-2008 (Inscenizacje Świętoszka we Francji 1950 – 2008) (Louis Jouvet, Roger Planchon, Ariane Mnouchkine, Stéphane Braunschweig)

który wygłosiła  dr Ariane Martinez z Uniwersytetu w Grenoble (Université Grenoble – Alpes)