Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Katedra Języka Polskiego jako Obcego

Web Content Display Web Content Display

Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej

ul. Grodzka 64
31-044 Kraków
Phone: (12) 663 18 13
Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej
ul. Grodzka 64
31-044 Kraków

dr hab. Waldemar Martyniuk, prof. UJ – DYREKTOR INSTYTUTU

prof. dr hab. Dariusz Kosiński

dr hab. Iwona Janowska, prof. UJ

dr hab. Ewa Lipińska, prof. UJ

dr hab. Anna Seretny, prof. UJ

dr hab. Wiesław Stefańczyk, prof. UJ

dr hab. Robert Dębski

dr hab. Piotr Horbatowski

dr Małgorzata Banach

dr Dominika Bucko

dr Tamara Czerkies

dr Dominika Izdebska-Długosz

dr Magdalena Knapek

dr Rafał Młyński

dr Adriana Prizel-Kania

dr Agnieszka Rabiej

dr Beata Terka

dr Paulina Wójcik-Topór

mgr Mariola Fiema

mgr Joanna Machowska

mgr Magdalena Szelc-Mays

mgr Marzena Wawrzeń

mgr Agnieszka Chlanda

Emerytowani pracownicy instytutu:

prof. dr hab. Władysław Miodunka

prof. dr hab. Wacław Cockiewicz

mgr Stanisław Mędak

mgr Danuta Pukas-Palimąka

Contact Information

www.jpjo.polonistyka.uj.edu.pl

Address: ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków

Phone: (12) 663 18 13