Jubileusz Prof. Jerzego Jarzębskiego

Profesor Jerzy Jarzębski należy do najwybitniejszych i najaktywniejszych badaczy literatury polskiej XIX i XX wieku, jest prawdziwym humanistą, ale jest równocześnie wybitnym pisarzem, obdarzony jest bowiem umiejętnością swobodnej narracji i talentem, dzięki któremu biegle kreśli portrety nieraz bardzo od siebie różnych pisarzy – mówił prof. Aleksander Fiut podczas uroczystości wyróżnienia profesora Jerzego Jarzębskiego Srebrnym Medalem Plus Ratio Quam Vis. Wręczenie odznaczenia odbyło się 6 października br. w auli Collegium Novum.

 „Profesor Jarzębski jest niekwestionowanym autorytetem naukowym, zwłaszcza gdy chodzi o nowoczesną prozę polską. Jego ustalenia dotyczące twórczości czołowych prozaików polskich XX i XIX wieku (Witolda Gombrowicza, Bruno Schulza, Stanisława Lema, ale także Andrzeja Kuśniewicza, Marka Hłaski, Olgi Tokarczuk) oraz najważniejszych nurtów tego okresu (literatura emigracyjna, proza autobiograficzna, proza po 1989 roku), budzą od wielu lat ogromne zainteresowanie, a ustalenia profesora w znacznym stopniu współdecydują o kanonie prozy polskiej, znacząco wzbogacają wiedzę o literaturze polskiej ostatnich stu lat. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić jakiekolwiek studia o Gombrowiczu, Schulzu i Lemie i wielu innych prozaikach nowoczesnych, które nie nawiązywałyby do ustaleń Jerzego Jarzębskiego(…). Jako wybitny kontynuator swego mistrza, Jana Błońskiego, profesor Jarzębski nie zamyka się w określonej metodologii badawczej, lecz we właściwy tylko dla siebie sposób błyskotliwie łączy rozmaite języki opisu literatury” – czytamy w uzasadnieniu wniosku autorstwa prof. Renaty Przybylskiej, dziekan Wydziału Polonistyki UJ, o wyróżnienie prof. Jerzego Jarzębskiego Srebnym Medalem Plus Ratio Quam Vis.

 – Gołębnik, Polonistyka nie wyobraża sobie tego miejsca bez Ciebie – zwracał się do jubilata prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej prof. Jacek Popiel, dziękując za 45 lat poświęconych Uniwersytetowi.  Laudację na cześć uhonorowanego wygłosił prof. Aleksander Fiut, zaś łaciński tekst dyplomu odczytała prof. Renata Przybylska.

Z okazji jubileuszu 45 - lecia aktywności naukowej profesora Jerzego Jarzębskiego Wydział Polonistyki UJ zorganizował także międzynarodową konferencją naukową Apetyt na literaturę, której tematyka jest bliska Jubilatowi. Konferencja odbywa się w dniach 6-7 października br. w auli Collegium Novum.

Żródło : Portal UJ