Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Efekty kształcenia

Web Content Display Web Content Display

Kierownicy Kierunków

1. Wiedza o teatrze- dr hab. Marcin Kościelniak; l – stopień
2. Język polski w komunikacji społecznej- dr hab. Aneta Załazińska; I – stopień ; ll – stopień:
3. Filologia polska  nauczycielska- dr hab. Mirosława Mycawka prof UJ ; l – stopień; ll - stopień
4. Polonistyka antropologiczno-kulturowa- dr hab. Tomasz Kunz; I – stopień; ll – stopień 
5. Edytorstwo- prof. dr hab. Janusz Gruchała; l- stopień ; ll – stopień
6. Polonistyka-komparatystyka - dr Jakub Czernik; I – stopień; ll – stopień
7. Kulturoznawstwo- teksty kultury- dr hab. Elżbieta Rybicka, prof.UJ ; l – stopień; ll – stopień
8. Krytyka literacka – dr hab. Dorota Kozicka, prof. UJ ; ll -stopień
9. Przekładoznawstwo literacko - kulturowe - dr hab. Magdalena Heydel, prof. UJ ; ll - stopień
10. Performatyka –dr hab. Mateusz Borowski, prof. UJ ;  ll – stopień
11. Teatrologia – dr hab. Marcin Kościelniak;  ll - stopień
12. Logopedia - dr hab. Wiesław Stefańczyk, prof. UJ ; II - stopień    
13. Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego - dr hab. Iwona Janowska, prof. UJ;  II -  stopień    
14. COHES Comparative Heritage Studies – dr hab. Tomasz Bilczewski, prof. UJ; II - stopień
15. Studia polskie - język, kultura, społeczeństwo - mgr Joanna Machowska; I - stopień