Komunikaty dla pracowników

Pensum

Szanowni Państwo
W związku z rozpoczęciem zajęć w roku akademickim 2017/2018, bardzo proszę zgłosić się do Dziekanatu WPL (pok.48) w celu podpisania przydziału zajęć dydaktycznych.
Karta przydziału zostanie wygenerowana automatycznie przez pracownika Dziekanatu Wydziału Polonistyki z systemu USOS.        

Termin: 30.11.2017 r.  

Weryfikacja harmonogramów

Szanowni Państwo,
 
zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację harmonogramów zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2017/2018. Harmonogram ten, opracowany na podstawie obsad przekazanych przez Kierowników Katedr wiosną br., 15 września znalazł się na stronie internetowej Wydziału Polonistyki.
Proszę również o uzupełnienie i ewentualną modyfikację sylabusów przedmiotowych prowadzonych przez Państwa kursów.
Państwa Kierowników Katedr proszę o przekazanie tego komunikatu nieetatowym pracownikom, realizującym zajęcia dydaktyczne w ich katedrach.
Proszę równocześnie o zgłaszanie dostrzeżonych błędów i usterek na ręce Pani mgr Doroty Chmielnickiej, Kierowniczki Sekretariatu Studenckiego Wydziału Polonistyki (p. 43).
 
Łączę wyrazy szacunku i pozdrawiam serdecznie 
dr hab. Jarosław Fazan
Prodziekan ds. dydaktycznych

II edycja Konkursu dla Młodych Naukowców 2017

Konkurs o dofinansowanie badań prowadzonych przez młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.

Szanowni Państwo, 
ponowny nabór do konkursu prowadzony będzie od 23-31.10.2017 w pok. 46B. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uprzednie rozliczenie otrzymanej dotacji oraz złożenie sprawozdania z dotychczas uzyskanego dofinansowania dla młodych naukowców (sprawozdanie elektroniczne i w wersji z wymaganymi podpisami).

Regulamin ; Formularz;

 

Sprawy naukowe

 

 

Urlopy wypoczynkowe

Od 1 października 2013 r. wnioski o urlop wypoczynkowy mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej, tj. przez Portal Informacyjny UJ 

Dodatkowe informacje:

Komunikat w sprawie urlopów

Instrukcje 

 

Punkty za publikacje

Do pobrania plik z rozpisanymi zasadami punktowania publikacji naukowych pdf.  Najważniejsze informacje znajdują się na stronach: 3 i 4 a także 14 i 15.

Sprawy dydaktyczne