W obronie piękna i kultury języka polskiego

19 marca 2013 roku odbył się upamiętniający 100-lecie „Języka Polskiego", zapowiadany w zaproszeniach i na plakatach agon retoryczny na mowę „W obronie piękna i kultury języka polskiego".  Konkursowi, jako współorganizator (Wydział Promocji Miasta), gościny użyczył Urząd Miasta Krakowa. Konferansjerem (doskonałym, dodajmy) był pan Wojciech S. Wocław, absolwent naszej polonistyki. W pięknej Sali Obrad UMK, w samo południe, przed wymagającym, siedemnastoosobowym jury (z naszego Wydziału byli to: prof. dr hab. Andrzej Borowski, dr hab. Michał Rusinek i dr Aneta Załazińska)  pod przewodnictwem profesora Walerego Pisarka, w konkursowe szranki wstąpiło czterech uczestników (faktycznie pięcioro, bowiem w formule dialogu wystąpili wspólnie reprezentanci Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, lic.lic. Klaudia Kulczycka i lic. Piotr Niemczyk). Wydział Prawa i Administracji UJ reprezentował mgr Oskar Pogorzelski, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego – lic. Paweł Budziński. Honor Wydziału Polonistyki UJ powierzono wymowności i wiedzy lic. Bogusława Wajzera. Przyniosło to znakomite rezultaty, ponieważ nasz reprezentant okazał się bezapelacyjnym zwycięzcą zawodów. Na pobitym polu pozostawił m.in. młodego jurystę z sąsiedniego Wydziału, dzielnie stającego i dorównującego mu elokwencją i siłą argumentacji (przedstawiony tekst niewątpliwie przynosi chlubę Wydziałowi Prawa i Administracji UJ). Miasto uhonorowało B. Wajzera pamiątkowym berłem. Ale do jego rąk trafiło coś jeszcze. Prof. Bogusław Dunaj (przemawiający pięknie na rozpoczęcie konkursu w imieniu Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego),  nie krył wzruszenia i satysfakcji, kiedy wręczał Zwycięzcy nagrodę zgoła wyjątkowej wartości sentymentalnej i symbolicznej - pióro Profesora Franciszka Ziejki, które od lat towarzyszyło Mu niezmiennie we wszystkich najważniejszych chwilach naukowej kariery. Kto mógłby mieć jakieś wątpliwości, tego zakończony agon retoryczny na pewno przekonał, że ów szczególny dar trafił w godne ręce. Cieszmy się pięknym i zasłużonym sukcesem naszego młodego Kolegi i całego naszego polonistycznego środowiska! Temat przyszłorocznego agonu: „Człowiek wobec dyktatu technologii" – jak postanowiono – ma być zachętą do wzięcia w nim udziału przez wszystkie wyższe uczelnie Krakowa. Ufamy wszyscy, że nas, Wydziału Polonistyki UJ, w tym pięknym konkursie nie zabraknie. (prof. Kazimierz Sikora)  

Zobacz video >>