Prof. Franciszek Ziejka laureatem Nagrody im. prof. A. Gieysztora

Prof. Franciszek Ziejka został nagrodzony za wieloletnią i pełną pasji pracę na polu ochrony i promocji polskiego dziedzictwa kulturowego oraz wszechstronne zaangażowanie w działalność licznych organizacji pielęgnujących dorobek kulturowy w kraju i za granicą. W szczególności za wyjątkowe zasługi w rozwoju instytucji kultury oraz popartą licznymi sukcesami troskę o rewitalizację zabytków Krakowa. Uroczystość wręczenia Nagrody im prof. Aleksandra Gieysztora odbyła się 12 lutego 2015 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.