Konferencja naukowa Nasz język ojczysty: etyka i estetyka słowa

W dniu 31 03 2017 na Wydziale Polonistyki odbyła się Konferencja naukowa:

Nasz język ojczysty: etyka i estetyka słowa

 harmonogram obrad >>;  Plakat>>