Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Konferencje

Web Content Display Web Content Display

 

Web Content Display Web Content Display

20220601

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Szkoła 2022”

Date: 01.06.2022
Place: MS Teams
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Szkoła 2022”

Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej serdecznie zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Szkoła 2022", organizowanej pod patronatem Wydziału Polonistyki i Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej, która odbędzie się 1 czerwca na platformie MS Teams. Link do spotkania konferencyjnego: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a56555ae9e1854b13b0718c06ce3926e0%40thread.tacv2/1651404894964?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2256212ec8-b01f-46f7-a85f-c45b45929a3c%22%7d

Zachęcamy do zapoznania się programem Konferencji

Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej UJ, działające przy Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, serdecznie zaprasza pracowników naukowych, studentów, a także nauczycieli na Międzynarodową Konferencję Naukową „Szkoła 2022”. Już 1 czerwca, czyli w Międzynarodowy Dzień Dziecka, spotkamy się, by porozmawiać o szkole trzeciej dekady XXI wieku. Tegoroczna edycja Konferencji będzie wyjątkowa – do dyskusji o edukacji włączą się badacze nie tylko z Polski, lecz także z Malty, Finlandii oraz Słowacji.
Konferencja Naukowa „Szkoła 2022” odbędzie się za pośrednictwem platformy MS Teams.

Terminarz:
do 13 maja – nadsyłanie abstraktów
14-15 maja – weryfikacja abstraktów przez Komitet Naukowy
16 maja – przesłanie prelegentom informacji dot. akceptacji abstraktów przez Komitet Naukowy
20 maja – publikacja planu Konferencji
1.06.2022 - Konferencja

W tym roku proponujemy namysł nad wychowawczym aspektem edukacji, zwłaszcza polonistycznej. Abstrakty prosimy przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/CqdhJXNMohdTaixY9. Czas wystąpień nie powinien przekraczać 20 minut. Przewidywany zakres zagadnień:
•    Polonista – nauczyciel – wychowawca.
•    Szkoła a niepokój społeczny. Jak reagować na wojnę? Jak radzić sobie z doświadczeniem pandemii?
•    Szkoła jako przestrzeń oddziaływania na obszar kompetencji społecznych uczniów i nauczycieli.
•    Czy szkoła socjalizuje?
•    Rola lekcji wychowawczych.
•    Aspekt wychowawczy pracy nauczyciela polonisty.
•    Kompetencje społeczne młodych ludzi a rzeczywistość szkolna.
•    Jak szkoła oddziałuje na osobowość?
•    Szkoła jako przestrzeń przygotowująca do życia we współczesnym świecie.
•    Kim jest wychowawca?
•    Nowa rola nauczyciela w XXI wieku.