Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Projekty badawcze

Web Content Display Web Content Display

Projekty badawcze

Wykaz projektów badawczych realizowanych na Wydziale Polonistyki

  • Projekty badawcze realizowane na Wydziale Polonistyki w ramach Narodowego Centrum Nauki pdf
  • Projekty badawcze realizowane na Wydziale Polonistyki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pdf
  • Diamentowe granty realizowane na Wydziale Polonistyki pdf
  • Granty edukacyjne realizowane na Wydziale Polonistyki pdf
  • Granty międzynarodowe realizowane na Wydziale Polonistyki pdf

Aktualne konkursy

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

• OPUS 20 + LAP
https://cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/146018189
• BEETHOVEN CLASSIC 4
https://cawp.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/146148709
• SONATA 16
https://cawp.uj.edu.pl/pl_PL/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/146069411
•  PRELUDIUM BIS 2
https://cawp.uj.edu.pl/pl_PL/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/146148316

Konkursy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

• NPRH „Fundamenty”
https://cawp.uj.edu.pl/pl_PL/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/146151499

• NPRH „Uniwersalia”
https://cawp.uj.edu.pl/pl_PL/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/146152094

• NPRH „Dziedzictwo Narodowe”
https://cawp.uj.edu.pl/pl_PL/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/146151681
• „Premia na Horyzoncie 2”
https://cawp.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_R0TbKdkyQWyF/102715934/142567894
• „Granty na granty”

https://cawp.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_R0TbKdkyQWyF/102715934/142942915

 

 

Konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

• START 2021
https://cawp.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/146094924

Konkursy Komisji Europejskiej

• H2020 - Social Challenges - różne terminy
 

Konkursy NAWA

• Granty Interwencyjne NAWA
https://cawp.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/146026475
 

 

Inne konkursy zagraniczne
• Volkswagen Stiftung:
- Freigeist' Fellowships
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/freigeist-fellowships

- Knowledge for Tomorrow – Cooperative Research Projects in Sub-Saharan Africa
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/knowledge-for-tomorrow-%E2%80%93-cooperative-research-projects-in-sub-saharan-africa
- Mixed Methods' in the Humanities?
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/mixed-methods-in-the-humanities

 

• Belgia (Walonia) – stypendia BEWARE dla osób po doktoracie lub z 4-letnim doświadczeniem badawczym z dowolnej dziedziny
https://recherche-technologie.wallonie.be/fr/menu/acteurs-institutionnels/service-public-de-wallonie-services-en-charge-de-la-recherche-et-des-technologies/departement-de-la-recherche-et-du-developpement-technologique/direction-des-programmes-de-recherche/cofund-beware-fellowship/index.html

 

• Włochy – stypendia podoktorskie European University Institute: Polish Max Weber Fellowship
https://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/Fellowships
 

•  Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt – stypendia dla post-doków z całego świata, nauki społeczno-humanistyczne 
https://piast.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50:applying-to-piast&catid=28&Itemid=307&lang=en

Konkursy na stanowisko stypendysty/stypendystki w projektach badawczych

Projekt Badawczy  NCN  BEETHOVEN

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko stypendysty/stypendystki
w ramach projektu NCN Beethoven Classic 3