„Obcość, inność, wykluczenie”

W dniach 9-11 grudnia 2016 (piątek-niedziela) na Wydziale Polonistyki odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa "Obcość, inność, wykluczenie" z udziałem m.in. prof. Magdaleny Środy, prof. Joanny Hańderek, prof. Rafała Szczerbakiewicza, prof. Marii Sibińskiej i prof. Grażyny  Mańkowsk​iej , a także pracowników naukowych i doktorantów z ponad 15 jednostek naukowych w całej Polsce. Konferencja współorganizowana jest przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta w Krakowie w ramach cyklu wydarzeń poświęconych problematyce ksenologicznej i zwrotowi etycznemu.