28.10.2016. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizowały IV Seminarium pod tytułem "Okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej". Seminarium jest podsumowaniem ponad dwuletniej współpracy wykładowców obu wydziałów w ramach Konsorcjum między uczelniami.