Polskie zmagania z Conradem

Z okazji 100-ej rocznicy pobytu Josepha Conrada w Krakowie oraz 650 - lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego Ośrodek Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada oraz Polskie Towarzystwo Conradowskie zorganizowały Międzynarodową Konferencję Conradowską p.t.

Polskie zmagania z Conradem / Poland and the Conrad Problem
która odbyła się od 28 do 30 września 2014 roku w Krakowie
w sali M. Bobrzyńskiego Collegium Maius UJ.