Promocje habilitacyjne 2013

W dniu 17 czerwca br. w Auli Collegium Novum podczas uroczystego posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki odbyły się promocje habilitacyjne: dra hab. Wojciecha Balucha, dra hab. Witolda Bobińskiego, dr hab. Joanny Hobot-Marcinek, dr hab. Iwony Janowskiej, dr hab. Doroty Kozickiej, dr hab. Małgorzaty Krzysztofik, dr hab. Mirosławy Mycawki, dra hab. Michała Rusinka, dr hab. Magdaleny Siwiec i dr hab. Iwony Węgrzyn.