Sejmowa szkoła. Czworo studentów Wydziału Polonistyki UJ laureatami ogólnopolskiego konkursu

 4 czerwca w budynku posiedzeń komisji sejmowych Sejmu RP odbył się finał konkursu na najlepszą lekcję języka polskiego związaną z parlamentaryzmem i władzą. Konkurs miał służyć popularyzowaniu idei społeczeństwa obywatelskiego wśród młodzieży. Organizatorami są studenci naszego wydziału: Katarzyna Bolęba, Natalia Tokarczyk oraz Tomasz P. Bocheński. Opiekunami projektu są: dr hab. Witold Bobiński, dr Ewa Horwath oraz dr Maciej Rak. W Warszawie o wszystkich uczestników troszczył się dr hab. Kazimierz Sikora.
    Celem konkursu jest pokazanie, że lekcja języka polskiego to intelektualna przygoda, która nie polega na uczeniu się na pamięć historii literatury, lecz na przeżywaniu dzieła literackiego; że nie chodzi w niej o nauczenie się kategorii gramatycznych, ale o umiejętne zastosowanie ich w życiu. Laureatom konkursu udało się osiągnąć ten cel. Dużym zaskoczeniem dla zaproszonych uczniów (z I Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach oraz Liceum Nazaretańskiego w Warszawie) był fakt, że omawiane teksty literackie czytali parlamentarzyści (pan poseł Jarosław Rusiecki oraz pani poseł Marzena Machałek). Zwycięskie konspekty lekcji będzie można pobrać ze stron internetowych Koła.
    Aż czworo z pięciorga laureatów to studenci naszego wydziału: Joanna Witek 
(I miejsce), Gabriel Mania (II miejsce), Paulina Richter oraz Leonia Brzozowska (wyróżnienia). III miejsce zajęła studentka Uniwersytetu Śląskiego, Martyna Polczyk. Parlamentarzyści chwalili pomysłowość studentów, a uczniowie byli zaskoczeni, że tak na pozór nieciekawe dla nich utwory, można omówić w sposób interesujący, przy okazji się przy tym bawiąc.
    Po lekcjach nagrody oraz dyplomy dla laureatów wręczył Pan Wicemarszałek Sejmu RP, Cezary Grabarczyk, który był uprzejmy w swoim przemówieniu podkreślić, że studenci UJ "przywieźli trochę kultury do Sejmu". Nie zamierzamy się tego wypierać...
Konkurs nie odbyłby się, gdyby nie ogromne zaangażowanie pani poseł Barbary Bubuli oraz pracowników Kancelarii Sejmu RP (szczególne podziękowania składamy na ręce pani Anny Modrzejewskiej). 
Wyrazy uznania należą się również członkom komisji oceniających prace konkursowe w składzie: mgr Ewelina Strawa, Agnieszka Fajdek, Izabela Głowacka, Justyna Skalska, Michał Kozień, Alina Stypka, Marta Błaszkowska, Katarzyna Cieplińska, Monika Blak.
Wszystkich studentów zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie za rok!
W imieniu organizatorów (-) Natalia Tokarczyk