Wizyta przedstawicieli Shanghai International Studies University

W dniu 11 maja 2017 r. gościliśmy na Wydziale Polonistyki przedstawicieli Shanghai International Studies University z jego wiceprezydentem - Profesorem Yang Li na czele. W rozmowach z reprezentantami jednej z najlepszych uczelni w Chinach uczestniczyła Pani Dziekan Wydziału prof. dr hab. Renata Przybylska. 

Podczas swojego pobytu delegaci spotkali się również z Dyrekcją Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, przedstawicielami Wydziału Filologicznego, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, w tym szczególnie Instytutu Europeistyki oraz Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Celem wizyty naszych zagranicznych gości była chęć nawiązania współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. 

SISU jest uznawaną przez społeczność międzynarodową prestiżową instytucją akademicką, zaangażowaną w kształcenie innowacyjnych specjalistów w wielu dyscyplinach naukowych. 

Liczymy, że uda się zbudować dobrą relację z partnerami z Shanghai International Studies University i wypracować wspólną wizję działania.