„Bo każda książka to czyn...” Sienkiewicz,

W dniu 14 11 2016 Katedra Komparatystyki Literackiej zorganizowała konferencję w przededniu 100  rocznicy śmierci pisarza.