Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych

Web Content Display Web Content Display

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych

ul. Grodzka 64, ul.Gołębia 20, p.53 Kraków
Phone: (12) 663-18-21
Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych
ul. Grodzka 64, ul.Gołębia 20, p.53
Kraków
Pracownicy
prof. dr hab. Magdalena Popiel
prof. dr hab. Anna Łebkowska
prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec
dr hab. Tomasz Majewski, prof. UJ
dr hab. Elżbieta Rybicka, prof. UJ
dr hab. Roma Sendyka, prof. UJ
dr hab. Tomasz Majkowski
dr hab. Jerzy Franczak
dr hab. Tomasz Kunz
dr hab. Jakub Momro, prof. UJ
dr hab. Andrzej Zawadzki
dr Agnieszka Dauksza
dr Maria Kobielska
dr Kinga Siewior
dr Joanna Szewczyk
Pracownicy emerytowani prof. dr hab. Teresa Walas
Contact Information

www.antropologia.polonistyka.uj.edu.pl

Address: ul. Grodzka 64, ul.Gołębia 20, p.53 Kraków

Phone: (12) 663-18-21, (12) 663 10 36