Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Katedra Teorii Literatury

Web Content Display Web Content Display

Katedra Teorii Literatury

Gołębia 16, p. 41
30-007 Kraków
Phone: (12) 663-13-00
Katedra Teorii Literatury
Gołębia 16, p. 41
30-007 Kraków
Pracownicy
prof. dr hab. Andrzej Hejmej
dr hab. Cezary Zalewski, prof. UJ
dr hab. Michał Rusinek, prof. UJ
dr hab. Mateusz Skucha, prof. UJ
dr hab. Dorota Wojda, prof. UJ
dr hab. Monika Świerkosz
dr Dezydery Barłowski
dr Iwona Boruszkowska
dr Katarzyna Kucia-Kuśmierska
Emerytowani pracownicy katedry
prof. dr hab. Stanisław Balbus
prof. dr hab. Jolanta Dudek
prof. dr hab. Antonina Lubaszewska
dr hab. Włodzimierz Próchnicki, prof. UJ
dr Magdalena Lubelska
Contact Information

www.ktl.polonistyka.uj.edu.pl

Address: Gołębia 16, p. 41, 30-007 Kraków

Phone: (12) 663-13-00