Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Katedra Teorii Literatury

Web Content Display Web Content Display

Katedra Teorii Literatury

Gołębia 16, p. 41
30-007 Kraków
Phone: (12) 663-13-00
Katedra Teorii Literatury
Gołębia 16, p. 41
30-007 Kraków
Pracownicy
Prof. dr hab. Andrzej Hejmej
dr hab. Włodzimierz Próchnicki, prof. UJ
dr hab. Michał Rusinek
dr hab. Mateusz Skucha
dr hab. Monika Świerkosz
dr hab. Dorota Wojda
dr hab. Cezary Zalewski, prof. UJ
dr Iwona Boruszkowska
dr Michalina Kmiecik
Emerytowani pracownicy katedry
prof. dr hab. Stanisław Balbus
prof. dr hab. Jolanta Dudek
prof. dr hab. Antonina Lubaszewska
dr Magdalena Lubelska
Contact Information

www.ktl.polonistyka.uj.edu.pl

Address: Gołębia 16, p. 41, 30-007 Kraków

Phone: (12) 663-13-00