Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Kontakt

Web Content Display Web Content Display

Sekretariaty studenckie

Sekretariat ds. studiów stacjonarnych

Sekretariat ds. studenckich czynny w dniach:
 
poniedziałek  10:00 – 14:00
wtorek           10:00 – 14:00
środa             dzień wewnętrzny (bez przyjęć stron)
czwartek       11:00 – 15:00
piątek            10:00 – 14:00
 

Sekretariat Studencki  POK.  43, 44, 58

Mgr Dorota Chmielnicka - Kierownik, tel. 12 663 17 74, pokój 43, 
e-mail: dorota.chmielnicka@uj.edu.pl kierunki studiów: Krytyka Literacka II stopień, Performatyka II stopnia

Mgr Katarzyna Nęcek, tel. 12 663 13 21, pokój 58, e-mail: katarzyna.necek@uj.edu.pl kierunki studiów: Edytorstwo I i II  stopnia; Język polski w komunikacji społecznej I i II stopnia; Filologia polska nauczycielska I stopnia  II rok

Mgr Renata Pińkowska, tel. 12 663 13 23, pokój 44, email:renata.pinkowska@uj.edu.pl kierunki studiów: Kulturoznawstwo – teksty kultury I i II stopnia; Studia podyplomowe: Edytorstwo Redakcja Tekstu, Studia Literacko Artystyczne Filologia polska nauczycielska I stopnia I rok

Mgr Marcin Sosik, tel. 12 663 13 21, pokój 58, e-mail: m.sosik@uj.edu.pl kierunki studiów: Polonistyka antropologiczno-kulturowa I i II stopnia; Przekładoznawstwo literacko-kulturowe II stopnia; studia podyplomowe: Retoryka, Filologia polska nauczycielska I stopnia III rok

Mgr Joanna Ziaja tel. 12 663 1323 pok. 44 email: joanna1.ziaja@uj.edu.pl kierunek studiów: Polonistyka I i II stopnia; Filologia polska nauczycielska II stopnia; ERASMUS; Praktyki studenckie;

lic. Mikołaj Sokołowski tel. 12 663 14 03; pokój 1; e-mail: mikolaj2.sokolowski@uj.edu.pl kierunki studiów: Wiedza o teatrze I stopnia; Teatrologia II stopnia; obsługa toku studiów III stopnia Wydziału Polonistyki (oprócz doktorantów Szkół Doktorskich) stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego

tel. 12 663 14 03; 

Wiedza o teatrze I stopnia; obsługa toku studiów III stopnia Wydziału Polonistyki (oprócz doktorantów Szkół Doktorskich)

stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

mgr Elżbieta Barczyńska, tel. 12 663 26 82,  e-mail: elzbieta.barczynska@uj.edu.pl 

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Ingardena 6 p. 1.08
30-060 Kraków
(wejście od ul. Oleandry 2a)
tel. 12 663 2682

Godziny otwarcia:

Poniedziałek-Piątek    10.00 – 14.00

Sekretariat ds. studiów podyplomowych

Mgr Marcin Sosik, tel. 12 663 13 21, pokój 43, e-mail: marcin.sosik@uj.edu.pl
Mgr Renata Pińkowska, tel. 12 663 1323, pokój 44, e-mail:renata.pinkowska@uj.edu.pl
ul. Gołębia 16, pokój 44 (wejście przez ul. Gołębią 18), tel. 12 663 13 23
 
Godziny otwarcia: 
Poniedziałek 10.00 - 14.00
Wtorek 10.00 - 14.00
Środa dzień wewnętrzny (bez przyjęć stron)
Czwartek 10.00 – 14.00
Piątek 10.00 – 14.00
Sobota 9.00 – 13.00 – tylko w dniach zjazdów